Bemutatkozunk

Hiszünk abban, hogy sokat számít: ki honnan jött, hogyan jutott el odáig, ahol tart, milyen értékeket vall. Ezeket szeretnénk az alábbiakban bemutatni.

Cégtörténet

1984

Mérnöki tevékenység megkezdése

1984 óta dolgozunk a mérnöki szolgáltatások területén. Célul tűztük ki, hogy a termelékenységet és karbantartást a mindenkori világszínvonalon, a technikai és módszertani újdonságokat nemcsak alkalmazva, hanem kreatívan továbbfejlesztve segítsük partnereinket. Eleinte rezgésdiagnosztikára és a kapcsolódó gépbeállítási tevékenységekre összpontosítottunk, majd tevékenységünket folyamatosan bővítettük.

1996

Tanácsadói tevékenységek bővülése

1996-ban indult be előbb a karbantartás-szervezési, majd termelékenység-fejlesztési tanácsadói tevékenységünk. Mára első számú karbantartási és TPM-szakértők, tanácsadók vagyunk a térségben, de az 5S, a Lean, a SMED, és még jó néhány "japán rendszer” bevezetői között is az élen járunk.

2018

ICG Partnerség

Ide kell az ICG-s szöveg

A termelékenység-fejlesztési csoport

Csaknem 17 éve támogatjuk partnereinket termelési hatékonyságuk növelésében TPM programunkkal, amely több mint 49 magyarországi vállalatnál bizonyított. Bevezetéseink során a hatékonyság mérőszámai (pl. a Yield, az OEE) jelentősen és tartósan növekedtek, a géppark műszaki állapota szignifikánsan javult, a veszteségek pedig drasztikusan csökkentek.

Másik fő programunk a karbantartás-fejlesztés, amely által olyan világszínvonalú karbantartási rendszert segítünk kiépíteni, amely garantáltan megbízható gépparkot eredményez. 

Elméleti és gyakorlati munkánk eredményeként megtanultuk, hogy a TPM-et, 5S-t, Leant stb. ne csak beilleszteni tudjuk a többi „japán módszer” dzsungelébe, hanem azokkal harmonizáló, szinergiát adó egészet kapjon partnerünk. Jól kifejezi ezt a gondolkodásmódunkat a 2012 februárjában megjelent ’Lean3 – Termeléksenységfejlesztés egységes rendszerben’ című könyvünk is, amely mintegy hétszáz oldalon, egymás mellett, egymással való összefüggéseiben mutatja be a „japán rendszereket”.

Két éve dolgozunk azon, hogy a „japán rendszerek” bevezetését szélesebb kontextusba helyezve, a vállalati kultúra függvényeként kezeljük. Célunk, hogy megértsük, milyen összefüggések bújnak meg egy vállalatnál dolgozó kollégák általános viselkedésmódja, és a vállalat hatékonyság-fejlesztési erőfeszítései között. 

Megkülönböztetés, értékeink

A rendszerszemlélet mellett – amelynek lényege “ne fejlessz szigetszerűen” – legfőbb értékünk a fejlesztési folyamatok nagyfokú testre szabásának képessége. Nincs két egyforma vállalat még cégcsoporton belül sem, mindenki speciális, testre szabott támogatást igényel. 

Szakmai tevékenység

Pályafutásunk alatt nagy mennyiségű szakirodalmat dolgozunk fel. Továbbá, másfélszáz körüli rangos helyen megjelent/elhangzott publikációnk sora a bizonyíték arra, hogy nem csupán Magyarországon, de nemzetközileg is jegyzett cég és szerzők vagyunk.

Előadásaink hangzottak el Las Vegasban, Indianapolisban (USA), Kingstonban (Kanada), Piešťany-ban (Pöstyén, Szlovákia), Blackpoolban (Nagy Britannia), Chesterben (Nagy Britannia), Delhiben (India), Belgrádban (Szerbia), a Strbske Plesonban (Csorba tó, Szlovákia) a Közép-Európai Karbantartási Kongresszuson és Baselban (Svájc), a III. Karbantartási Világkongresszuson stb. 

Az európai szakmai életben betöltött szerep

Célunk a magasabb termelési hatékonyságot támogató termelési rendszerek fejlesztése és terjesztése az Európai Unió országaiban. Ennek elérése érdekében:

  1. Három különböző fajta szakmai találkozót szervezünk (TPM-klub, Lean-klub, HR-klub), egyenként negyedéves gyakorisággal. Célunk, hogy a hazai, témában érdekelt szakemberek számára megteremtsünk egy fórumot, ahol egymással találkozhatnak, tapasztalatokat cserélhetnek és a más vállalatoknál működő legjobb gyakorlatot megfigyelhessék. Klubjainkról bővebben a www.tpminstitute.eu oldalon olvashat.
  2. Energetikai, diagnosztikai konferenciákat szervezünk immáron 15 éve, illetve 2013. januárjában indul Vállalati Kultúra és Hatékonyság Konferencia sorozatunk
  3. 2013. szeptemberében első alkalommal szervezzük meg Európai TPM Konferenciánkat. (http://www.eutpmconf.eu/)
  4. Létrehoztuk az Európai TPM Díjat, amelyet a TPM bevezetésében kiemelkedően eredményes vállalatok nyerhetnek el.
  5. Szakmai információs központot hozunk létre, ahonnan tagjaink szakismereti támogatást kaphatnak.
  6. Szakmai támogatást adunk a felsőfokú műszaki oktatási intézményeknek (előadások tartása, diploma- és phd munkák segítése).
  7. Önálló kutatásokat végzünk.