TPM emelt szintű tréning gyárlátogatással (2 nap)

Cél

Olyan gyakorlati eszközöket (beleértve dokumentummintákat is) és módszereket adjunk a résztvevők kezébe, amelyek segítségével nagymértékben javíthatják karbantartási folyamataikat és ezzel a vállalat működését, egyben csökkentheti túlterheltséget, a napi munka szétszabdaltságát. A képzés 50%-ban elméletet, 50%-ban gyakorlatot tartalmaz.

Időtartam

2 nap

Résztvevők száma

minimum 6 – maximum 20 fő

Tematika

1. nap

1. Bemutatkozás és ismerkedés

2. A TPM-ről általánosságban

 • A bevezetés fő szakaszai
 • A TPM bevezetés fő területei (a TPM, mint menedzsment rendszer, TPM a karbantartás területén, TPM a termelésben)

3. A TPM, mint változási folyamat

 • A változásmenedzsment folyamatáról (kulcstényezők és tapasztalatok)

4. Autonóm karbantartás – emelt sz.

 • Kezdeti Tisztítás, tipikus nehézségek, Ismételt Tisztítások rendszere
 • A Tisztítási Vizsgálati rendszer és a jelentkező tipikus nehézségek, valamint kezelésük (az oktatás felépítése, módja, ellenőrzés és ellenőrizhetőség, TPM felelős rendszer és  működtetése)
 • Hibaelőjelek kezelése és „Tag”-elés: a problémák helyének láthatóvá tétele
 • Tipikus problémák elhárítása gépkezelői szinten

5. Karbantartás-fejlesztés – emelt sz.

 • Meghibásodások utólagos elemzése rendszer szinten és annak feltételei
  • A berendezéspark priorizálása karbantartási
   szempontból és az elvárások megfogalmazása a
   termeléssel közösen
  • Váratlan meghibásodások dokumentálása,
   tapasztalatgyűjtő rendszer kialakítása
  • Mérőszámok és statisztikák, amelyek segítik az
   utólagos elemzéseket
  • Digitális eszközök a meghibásodások elemzésére
  • Hosszú állásidőt okozó problémák kezelése
  • Elemzési módszerek és gyakorlat
 • Karbantartási működés optimalizálása
  • Karbantartási folyamatok azonosítása, leírása, kapcsolódó mérőszámok meghatározása
  • A megelőző karbantartási tervek működtetése és a ráfordított idő csökkentése a munkafolyamatok sztenderdizlásával (Lean és SMED elvek szerint)
  • Kritikus alkatrészek körének azonosítása kockázatbecslés alapján
  • Vizuálmenedzsment és a napi problémák gyökérokainak megszüntetése a karbantartás területén

5. Karbantartás-fejlesztés – emelt sz.

 • Meghibásodások utólagos elemzése rendszer szinten és
  annak feltételei

  • A berendezéspark priorizálása karbantartási
   szempontból és az elvárások megfogalmazása a
   termeléssel közösen
  • Váratlan meghibásodások dokumentálása, tapasztalatgyűjtő rendszer kialakítása
  • Mérőszámok és statisztikák, amelyek segítik az utólagos elemzéseket
  • Digitális eszközök a meghibásodások elemzésére
   • Hosszú állásidőt okozó problémák kezelése
  • Elemzési módszerek és gyakorlat
 • Karbantartási működés optimalizálása
  • Karbantartási folyamatok azonosítása, leírása, kapcsolódó mérőszámok meghatározása
  • A megelőző karbantartási tervek működtetése és a ráfordított idő csökkentése a munkafolyamatok sztenderdizlásával (Lean és SMED elvek szerint)
  • Kritikus alkatrészek körének azonosítása kockázatbecslés alapján
  • Vizuálmenedzsment és a napi problémák gyökérokainak megszüntetése a karbantartás területén

2. nap

6. Tréning és motiváció – emelt sz.

 • o Az „alap” eszközök
 • o Tudásmenedzsment a termelés és a karbantartás területén
 • o Néhány további jó gyakorlat

7. Veszteségforrások mérése és visszaszorítása – emelt sz.

 • o A fő veszteségforrások mérése
 • o Az OEE számításának részletei és a fő problémák rangsorolása
 • o A Probléma megoldás folyamata a PDCA logika szerint
 • o Papír alapú és digitális eszközök a problémamegoldásban

8. TPM bevezetés a gyakorlatban – a Vincotech TPM evolúciójának ismertetése

 • TPM önaudit rendszer és a TPM bevezetési terv készítése
 • TPM teamek kialakítása és működése
 • A vezetői támogatás és a rendszeres beszámolók szerepe
 • Néhány jó gyakorlat

Felkeltettük érdeklődését?