TPM

TPM

A berendezések hatékony és kiszámítható működése alapvető feltétele a magas színvonalú vevőkiszolgálásnak. A TPM rendszer egyszerre ötvözi a műszaki megközelítést, az emberek szemléletmódjának fejlesztését és a gépekhez kapcsolódó veszteségforrások visszaszorítását. Ez utóbbi három fő csoportra bontható:

  • nem tervezett állásidők,
  • teljesítményveszteségek,
  • minőségi problémák

A TPM mozaikszó a fejlődés alapvető vonatkozásait írja le:

  • Total: az emberek és a részlegek széleskörű bevonására utal. A TPM bevezetés egyben szemléletmód váltást is jelent.
  • Productive: az új működés célja a termelés hatékonyságának és kiszámíthatóságának növelése.
  • Management: a vezetői támogatás, a megfelelő kommunikáció, az emberek motiválása vagy épp a képzési rendszer fejlesztése mind-mind a hatékony működés kulcs elemei.
  • Maintenance: A TPM rendszer számos műszaki megközelítést tartalmaz, egyik kulcs eleme a karbantartás. Tömören egy világ színvonalú karbantartási rendszer kialakítása is része a TPM fejlődés folyamatának.
  • Manufacturing: Nem elég folyamatokat kidolgozni, de azokat ténylegesen működtetni is kell a termelésben. Ehhez széleskörű összefogás és közös munka szükséges.

Használja a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban, mielőtt újabbakat vásárol!

Kinek ajánljuk a TPM rendszert?

Mindazon termelő szervezeteknek, ahol cél a hatékonyság növelése, azaz ahol egységnyi terméket kevesebb erőforrás felhasználásával szeretnének előállítani, illetve ahol egységnyi erőforrás felhasználása mellett növelni kívánják a kimenő termék mennyiségét és minőségét.

A TPM széleskörű alkalmazási lehetőségeit bizonyítja, hogy az alkalmazók listáján kb. fele-fele arányban vannak jelen a feldolgozó- és a gépipari szektor vállalatai, továbbá az ipar valamennyi szegmensének képviselői szerepelnek.

Az ICG Stádium Kft. a TPM kialakítási folyamatban részfeladatok megvalósításának támogatását, időszakos konzultációkat vagy „kulcsrakész” rendszer bevezetést kínál. A „kulcsrakész” bevezetés az ún. coaching projekt – „nem halat, hanem hálót adunk”. Tanácsokkal látjuk el a partnert, képzéseket tartunk, ellenőrizzük az előrehaladást, esetenként segítünk a projekthez kapcsolódó tényleges munkavégzésben is, bár azt jellemzően a „saját”, iparvállalati dolgozók végzik.

Kihez fordulhat?

Péczely Csaba

ügyvezető, senior tanácsadó

Fekete Gábor

senior tanácsadó

dr. Péczely György

ügyvezető, senior tanácsadó

Felkeltettük az érdeklődését?