TPM bevezetése

TPM bevezetés

A Toyota termelési rendszerének egyik alapgondolata a folyamatok változékonyságának csökkentése. A (termelő) berendezések állapota és működtetése komoly hatást gyakorol a vevőkiszolgálásra, a szükséges biztonsági készletek nagyságára és úgy általában egy vezető lelki állapotára.

Nézzünk néhány érvet, hogy miért érdemes a TPM-et bevezetni:

  • Első a biztonság! A TPM bevezetése során a dolgozók munkakörnyezete tisztábbá és ergonomikusabbá válik, valamint a berendezések karbantartási terveinek kockázatértékelés alapú felülvizsgálata során is kiemelt szempont a munkabiztonság és a környezet megóvása.
  • Tiszta gép, jobb közérzet! Emellett a problémák előjelei is könnyebben felfedezhetők, ami a minőséget és a rendelkezésre állást is érinti.
  • Az előjelek időben történő kezelése stabilabb működést és többletkapacitást eredményez, amely költségcsökkenést és nagyobb kiszámíthatóságot teremt a szervezet minden szintjén.
  • A kiszámítható működés jobb vevőkiszolgálást eredményez, ami általában még több megrendelést, biztos jövőt és fejlődést jelent az emberek és a cég számára.
  • Végeredményben az elszigetelt részlegek helyett (pl. termelés vs. karbantartás) egy jól működő és proaktív csapat alakul ki, egyértelmű feladatokkal és a kiemelkedő teljesítmények elismerésével.

A TPM bevezetés ereje az alábbi három tényező együttes fennállására vezethető vissza

Eszközök szintje: A TPM rendszerben számos műszakilag is megalapozott, komoly megközelítés található (pl. műszeres diagnosztikai vizsgálatok, RCM gondolkodás, stb.), amely a sikerek szükséges, de semmiképpen sem elégséges feltételét jelentik!

Rendszer szintű gondolkodás: A TPM mintegy 350 kisebb nagyobb építőkőből épül fel. Ezek az elemek összekapcsolódnak és erősítik egymás hatását. Ez a szinergia rendkívül komoly hatást fejt ki.

Emberek: Az ember az egész rendszer talán legfontosabb eleme. A TPM célja az emberek gondolkodásmódjának fejlesztése, nélkülük nem lehet sikeres a rendszer! A TPM bevezetése nem kizárólag a karbantartás feladata, széleskörű bevonást igényel! A bevezetés eredményességét a képzeletbeli kocka térfogatával is azonosíthatnánk.

A TPM bevezetés során kezelt fő veszteségforrások

Fontos kiemelni, hogy a TPM nem egy karbantartási rendszer! A TPM bevezetés célja a termelési folyamatok stabilitásának, hatékonyságának növelése a berendezésekhez kapcsolódó veszteségforrások visszaszorításán keresztül. Ezeket három fő csoportra bonthatjuk:

1. A berendezések működéséhez kötődő állásidők: meghibásodás, átállás, szerszámcsere, (szervezési hiányosságok)

2. A teljesítményben jelentkező veszteségek: üresjárat, mikroleállás, sebességveszteség

3. Minőségi problémák: selejt vagy utómunka

A TPM bevezetés három szakasza

1. Helyreállítás, a stabilitás megteremtése, az alap TPM eszközök bevezetése

2. Adatgyűjtés, mérés: a TPM-hez kapcsolódó folyamatok hatékonyságának megbízható mérése, elemzése, rávilágítás a fő problémákra

3. Folyamatos fejlődés: nem elegendő a fő problémákra rámutatni, de azokat következetesen (PDCA szemléletben) kezelni is kell rendszer szinten.

A TPM bevezetés fő területei

1. A TPM, mint menedzsment rendszer: a vezetői támogatás, a megfelelő kommunikáció, az emberek motiválása vagy épp a képzési rendszer fejlesztése mind-mind a hatékony működés kulcs elemei.

2. TPM – karbantartás: A TPM rendszer számos műszaki elemet tartalmaz, egyik kulcs eleme a karbantartás. Tömören egy világ színvonalú karbantartási rendszer kialakítása is része a TPM fejlődés folyamatának.

3. TPM a termelésben: Nem elég folyamatokat kidolgozni, de azokat ténylegesen működtetni is kell a termelésben. Ehhez széleskörű összefogás és közös munka szükséges.

TPM bevezetés az ICG Stádium Kft. támogatásával

A TPM teljes, gyári szintű bevezetése a szakirodalom szerint is 3-5 év lehet. Persze az első eredmények ennél jóval hamarabb (jellemzően 6-9 hónap) jelentkeznek. Első lépésként célszerű a TPM bevezetését egy pilot területen, vagy néhány pilot berendezésen megkezdeni. Miután az alap eszközök kialakultak, megkezdődhet a horizontális kiterjesztés, valamint a rendszer további fejlesztése.

A TPM bevezetését tipikusan az alábbi módon támogatjuk:

  • Az igények megértése: Nincs két egyforma cég, nincs két egyforma TPM bevezetés. Számunkra rendkívül fontos, hogy megértsük partnereink igényeit és ennek fényében, testreszabott módon dolgozhassunk együtt.
  • TPM tréningek és workshopok: A bevezetési folyamat pillanatnyi állapotának megfelelően „tantermi” képzésekkel, valamint a „shopflooron” szervezett workshopokkal támogatjuk a TPM bevezetésében érintett résztvevők munkáját.
  • Közös munkanapok: Nem csak képzésekkel segítjük a TPM bevezetését, hanem ténylegesen (jellemzően kétheti gyakorisággal) részt is veszünk a rendszer működésének kidolgozásában. Több mint 100 TPM projektünk tapasztalataira támaszkodva segítünk, hogy egy testreszabott és önfenntartó rendszer jöhessen létre.
  • TPM rendszer auditok: A TPM bevezetés folyamatát rendszeres auditokkal tesszük mérhetővé, rávilágítunk a kisebb-nagyobb problémákra, fejlődési lehetőségekre.
  • Vezetői tájékoztatók: Rendkívüli fontosságot tulajdonítunk a vezetők transzparens tájékoztatásának és a vezetői támogatás meglétének. Ezért fontosnak tartjuk, hogy rendszeresen kommunikáljunk a felső vezetéssel és közösen lendüljünk át a felmerülő nehézségeken.
Péczely Csaba

ügyvezető, senior tanácsadó

Fekete Gábor

senior tanácsadó

dr. Péczely György

ügyvezető, senior tanácsadó

Felkeltettük érdeklődését?