Karbantartási hiba miatti gépállások... és ami mögötte van

7

Sok a váratlan géphiba. Mindig a kiszállítás előtt mondanak csütörtököt a gépek. Hétvégén és akár éjszaka is csöng a telefonom a váratlan helyzetek miatt. – Önnek mennyire ismerős ez a helyzet?

Ahogyan a menedzsment látja

Minden próbálkozása hatástalan maradt! Felduzzasztották az alkatrészkészletet. Drasztikusan emelték a karbantartók fizetését, bővítették a létszámot. Beszervezték a karbantartást a termelés alá, vagy éppen kiszervezték alóla egy külön osztályba. Új karbantartási vezetőt kerestek, annak minden kérését teljesítették és mégis állnak a gépek. „Karbantartási hiba miatt” a cégközpontból is jól látható összegek vesznek el, a kapcsolódó kérdésekre pedig soha nincs válasz.

Ahogyan a karbantartó érzi magát

Folyamatos össztűz alatt áll a csapat. Mindenki folyton kritizál! Konkrét útmutatás mégsem érkezik soha. A karbantartók a műszakban hibától hibáig száguldanak, fürge kézzel oldják meg a problémákat. Persze, azért soha nincsen köszönet, ha jól mennek a gépek! Akkor is csak a termelést dicsérik! De a legkisebb géphiba esetén rögvest  minden ujj a karbantartásra mutat… A frusztráció nő, a hangulat romlik, egyre gyakoribb téma a munkahely keresés…

Mi a karbantartás feladata, ki a karbantartó, mit jelent kijavítani egy hibát?

Számtalan vállalatnál tettem már fel ezeket a kérdéseket és arra jöttem rá, hogy a frontvonalban dolgozók jellemző válaszai és a vállalatnál megfigyelhető kihívások erős összefüggést mutatnak. Ahol ők azt mondták, hogy a karbantartás feladata a gépek javítása, hogy a karbantartásért a műszaki szervezet felel és hogy akkor ér véget a javítás ha újra működik a gép, ott géphibát géphiba követ.

Ellenben a váratlan meghibásodásokat már csak hírből ismerték ott, ahol arról számoltak be, hogy:

  • a javításon túl feladat a termelés bevonásával megvalósított hiba megelőzés,
  • a feladat a berendezések fejlesztése által a visszatérő hibák kiszerkesztése, a karbantarthatóság javítása,
  • a kezdő gépkezelőnek is tisztában kell lennie azzal, hogy neki is kulcsszerepe van a gépe működésében,
  • a termelési középvezetők vasszigorral követelik meg a gépkezelői karbantartások betartását.

Azok a műszaki alapelvek, amelyek magyarázzák a fent leírt két szemlélet közti különbséget, régóta ismertek.

Hogy a hibák megelőzése nagyságrendekkel olcsóbb, mint a javító karbantartás? Hogy a berendezések – helyes módszertan szerint végzett – fejlesztése a legtöbb esetben hetek alatt megtérül? Hogy a termelés bevonása által nyert plusz szemekkel, fülekkel és kezekkel megvalósul – a bizonyítottan kiváló eredményeket hozó – érzékszervi diagnosztika, a karbantartás tehermentesítése és a tulajdonosi érzet erősödése? IGEN!

A valóság mégis sokszor más, mint amit az elmélet sugall. Ennek oka, hogy számos akadály áll az elmélet és a gyakorlat között. Érdemes ezeket tudatosítani és beszélni róluk:

A szemléletformálás nem kifejezetten műszaki kompetencia, ugyanakkor a karbantartási és termelési vezetői székekben is leggyakrabban műszaki képzettségű kollégák ülnek. Ez egyáltalán nem gond és nem jelent leküzdhetetlen akadályt, de annak megértése, hogy a szemlélet, vagy ha úgy tetszik vállalati kultúra formálása műszaki eszközökkel aligha érhető el, elengedhetetlen.

A szemlélet formálása csak akkor lehet teljes, ha vele együtt, összhangban változik a szervezet és a folyamatok. Ahogy a mondás is tartja, a struktúra formálja a viselkedést, a kézzel fogható környezet változatlansága megbéklyózza a szemlélet formálódását.

Persze ez fordítva is igaz. Ha a modern elveknek megfelelő folyamatokat erőltetik rá a hagyományosan gondolkodó kollégákra, akkor meglepő torzulások jöhetnek létre. Félreértett, rosszul használt eszközök, bürokrácia és végeláthatatlan papírtöltögetés, párhuzamos megoldások és mindezek levetése és visszatérés a régi jól bevált módszerekhez az első adandó alkalommal.

A karbantartásnak el kell kezdeni az emberekkel foglalkozni! Nem csak a vezetőknek, hanem a kétkezi karbantartóknak is. Hiszen más nem tudja megtanítani a termelésnek, hogy mitől nem romlik el a berendezés, nem tudja más elmagyarázni a miérteket, megmutatni az összefüggéseket. Nem lesz ott más, hogy megkérdezze egy hibaelemzés során, hogy mi történt pontosan és hogy egyeztesse a gépkezelővel mi lehet számára is a legjobb megoldás.

A termelés partnersége nélkül nem várható fejlődés. A szolgáltató sem változik, amíg a vevő nem változik. A termelésnek is meg kell találnia, hogy hogyan építhet partnerséget, valódi együttműködést és ehhez vennie kell a fáradtságot a másik fél megismeréséhez, megértéséhez.

További kérdése merült fel a témában! Tegye fel nekem:

dr. Péczely György

ügyvezető, senior tanácsadó

Forduljon bizalommal tanácsadóinkhoz - nem csak műszaki témában!