A karbantartás proaktív megközelítésben

A proaktív megközelítés kulcselemei versenyelőnyt jelentenek egy hagyományos megközelítéssel szemben
A proaktív megközelítés kulcselemei versenyelőnyt jelentenek egy hagyományos megközelítéssel szemben

 

MIÉRT szükséges a proaktív karbantartás?

  • Mert a karbantartási szervezetek nem az alapvető folyamataik mentén definiáltak.
  • Mert a hagyományos karbantartás mellett, az operátorok „csak passzív megfigyelői/elszenvedői” a karbantartás egyes tevékenységeinek, pedig „aktív üzemeltető szakemberekké” kell válniuk, felelőssé gépekért, folyamatokért
  • Mert a karbantartásra komplex rendszerként kell tekinteni. Hagyományosan számos esszenciális részfolyamatot alárendeltként kezelnek, és ezek a szervezet gyenge pontjaivá válnak (készletmenedzsment, tudásmenedzsment… stb.)
  • Mert a hagyományos projektmódszerek sokszor vallanak kudarcot. Teljesíthetetlen feladattömeget/határidőket erőltetnek az alkalmazók nyakába, megfosztva a projekt résztvevőket az innovatív, újdonságokra nyitott működésmódtól és a részsikerek energizáló hatásától.

 

HOGYAN ér el jobb eredményeket az alkalmazásával?

Szemléletváltás – megelőzés és felelősségvállalás: A modulok célja a hard elemek fejlesztésén túl a soft oldal, vagyis a résztvevők gondolkodásmódjának megváltoztatása, a megelőzés kultúrájának kialakítása. A közös munka során a dolgozók elsajátíthatják, hogyan váljanak puszta végrehajtóból önálló, felelősségvállaló, kezdeményező partnerré, míg a vezetők az utasító-számon kérő működés helyett instruáló, mentor hozzáállást ismerhetnek meg.

Bevonás és közös tanulás: Az új projekt módszertanhoz újfajta megközelítés szükséges, amely a dolgozók bevonásán keresztül valósul meg. Tanácsadóink biztosítják a korszerű ismereteket és tudásbázist, a résztvevők pedig a magas szintű helyi ismereteket, amelyeket a projekt során ötvözünk.

Transzparens, vizuális működés: A részeredmények rendszeres értékelése, a vezetői tájékoztatás, és a széleskörű dolgozói képzések biztosítják a projekt és környezete közötti transzparens, átlátható működést. A csapatokon belüli működést, előrehaladást és az eredményeket vizuális eszközök támogatják.

Inspiráló és energizáló folyamat: A változtatásokat a résztvevők – módszertani és szakmai támogatással – maguk tervezik meg és hajtják végre, valamint közösen értékelik a végrehajtott lépések eredményét, heti szinten. A tanácsadó a szakmai minimum követelményeket biztosítja, valamint projekt ütemét, lendületét tartja fenn.

Gyors és fenntartható eredmények: A fejlesztést nem mamutprojektben történik, hanem egymáshoz jól illeszthető modulok által. A csapat így egy-egy modulra intenzíven összpontosít, és a részeredményeket rögtön sztandardizálja.

Szakmai maximalizmus: Minden projektünkben az elérhető összes jó gyakorlatra és korszerű ismeretre, valamint a helyi szakmai tapasztalatra alapozva mindig a lehető legjobb megoldásokra törekszünk partnereinkkel.

Összehangolt, értékteremtő működés: Az alapvető karbantartási folyamatok mentén újradefiniált szervezeti működés, ahol az alapvető karbantartási folyamatok jól definiáltak, a szükséges erőforrásokkal rendelkeznek a karbantartási szervezeten belül.

MIT kínálunk a proaktív karbantartás-fejlesztés során? – A komplett moduláris fejlesztő környezet:

Mit kínálunk? – A modulokra jellemző roadmap 

Kihez fordulhat?