MŰSZAKI DIAGNOSZTIKA

Csökkentsük le együtt a váratlan meghibásodások számát! Műszaki diagnosztikai szolgáltatóként segítünk Önnek a rábízott géppark problémamentes üzemeltetésében.

Vincze János
+36-20/958-7848
vinczejanos@icgstadium.hu

 

Amiben segíthetünk

Rezgésvizsgálat, rezgésdiagnosztika, rezgésanalízis

A rezgésdiagnosztikai vizsgálat alapelve, hogy a géprezgés alapján következtetni lehet a gépállapotra, ezen túl pedig az egyes géprészek állapotára. Az észlelhető rezgésjellemzők harmonikus összetevőkre bontásával, az egyes géprészek által keltett rezgések elkülöníthetőek, ezáltal a rezgéskeltő elem is meghatározható. Ez az alapelv természetesen csak akkor érvényesül, ha egyéb fontos szempontokat is figyelembe veszünk a mérés előkészítés – mérés – értékelés sorrendjében elvégzett diagnosztikai tevékenységünk során. Ezen túl – tekintettel arra, hogy a diagnosztikai tevékenység nem lehet öncélú – az értékelés során tett megállapításokat a gép üzemeltetéséért felelő dolgozók/menedzsment vagy karbantartó személyzet tudomására kell hozni oly módon, hogy ez kellően érthető legyen és meg lehessen hozni a szükséges döntéseket.

A berendezésen mérhető rezgés mozgásjellemzője bonyolult, és érzékszervi úton történő ellenőrzése igen sok hibát hordozhat magában. A „régi korok” eljárásai közé tartozik a csapágybakon élére állított pénzérme, melynek eldőlése rezgésnövekedésre utal, a gép környezetében észlelhető zaj és rezgés figyelése, a rezgés „kézrátételes” ellenőrzése vagy az ún. „csavarhúzós” csapágyvizsgálat, ahol a csapágybakra helyezett jól vezető fém csavarhúzó segítségével a tapasztalt szakember meghallgatta a csapágyzajt. Léteztek még egyéb eljárások is, ahol az emberi lelemény és a tapasztalat segítségével könnyebbé lehetett tenni gépállapot ellenőrzést. Ez előbbi eljárásokat az első mondatokban vázolt törvényszerűség hívta életre. A műszaki diagnosztikai technikák és eszközök fejlődésével újabb és újabb lehetőségek nyíltak a mind pontosabb jelfeldolgozásra, ezen túl pedig a pontosabb diagnózishoz. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a modern eljárások is a gép fizikai-dinamikai jellemzőit próbálják feltérképezni, és ahhoz, hogy a jelek értékelését követően megfelelő diagnózist lehessen készíteni kellő tudással és tapasztalattal rendelkező mérnöki tevékenység szükséges.

A forgóberendezéseken (villamos motorok, fúvók, ventilátorok, kompresszorok, szivattyúk stb…) előforduló hibák nagy része (forgórész kiegyensúlyozatlanság, excentricitás, egytengelyűségi hibák, csapágyhiba, alapozási hiba stb…) megjelenik a rezgésképben. Emiatt alakult ki, hogy a forgógépek egyik legelterjedtebb diagnosztikai eljárása a csapágyrezgés mérése. Természetesen ahol a gép sajátos jellemzői ezt megkívánják, egyéb diagnosztikai eljárások alkalmazása (pl. kopadék vizsgálat, hőmérséklet mérése) válik szükségessé a rezgésanalízis mellett.

A csapágyazás – tekintettel arra, hogy hordozza a forgórészt, felveszi a forgórészt terhelő erőket és önmagában is rezgéseket generál – kiválóan alkalmas arra, hogy a mintavétel innen történjen. A rezgésvizsgálat mérési helyeit természetesen kibővíthetjük a géptestre, csővezetékre, gépalapra, és minden olyan helyre, ahonnan a vizsgálathoz szükséges diagnosztikai (rezgés)információt meg lehet szerezni.

Az üzemelést/karbantartást felügyelő szakemberek általában a következő kérdésekre keresik a választ a rezgésdiagnosztika segítségével:

 • Előfordul valamilyen hiba a berendezésen?
 • Milyen hibák fordulnak elő a berendezésen?
 • Mennyire súlyos az adott hiba?
 • Mely intézkedések szükségesek a hiba elhárításához?
 • Az észlelt hiba befolyásolja-e a gép üzemét?
 • Az észlelt hiba mikor fogja befolyásolni a gép üzemét?

A feltett kérdések sorrendjében egyre nehezebb a válasz. Sok esetben az első pontban feltett kérdésre adott válasz már elegendő, van ahol az utolsó pont kérdésére keressük a feleletet. Amennyiben ezen vagy hasonló berendezéseken már vannak tapasztalatok könnyebb a válaszadás, illetve a válasz pontosításához sok esetben kiegészítő vizsgálatokra is szükség van.

Tekintettel arra, hogy a géprezgés információt hordoz, minden olyan esetben alkalmazható a rezgésvizsgálati technika, ahol ezekre az információkra szükség van.

A rezgésdiagnosztika alkalmazási lehetőségei:

 • Forgóberendezések,
  • Villamos motorok,
  • ventilátorok, szivattyúk,
  • kompresszorok,
  • fúvók,
  • turbó gépcsoportok, fogaskerék hajtóművek,
  • papíripari gépek,
  • dekanterek,
  • nyomógépek,
  • őrlőgépek,
  • stb…
 • gépalapok,
 • csővezetékek,
 • épületek,
 • egyéb helyek, ahol a rezgés, mint információ hordozó megjelenik.

A rezgésdiagnosztika jellemző alkalmazási területei:

 • Nagyértékű berendezések, ahol az alkatrész meghibásodásából eredő járulékos géphiba nagy költségekkel párosul.
 • Nagy technológiai értékű folyamatok, ahol a géphiba miatti termelés kiesés költsége magas.
 • Ahol a gép meghibásodása közvetlenül vagy közvetve a dolgozókat veszélyezteti.
 • Ha a gép meghibásodása környezeti károkat okoz.
 • Ahol a diagnosztikai vizsgálat alkalmazása, az ebből eredő előnyök költséget takarítanak meg.

Vizsgálati technikák

 • Csapágyrezgés vizsgálat,
 • rezonancia vizsgálat,
  • leállás-felfutás vizsgálat,
  • ütésimpulzus vizsgálat – dinamikai merevség teszt,
 • mozgás-animációs vizsgálat.
 • Gépátadás/gépátvételi vizsgálat
 • Nagyjavítás előtti vizsgálat
 • Nagyjavítás utáni vizsgálat
 • Rendszeres vizsgálat

Sok esetben a gép közelében észlelhető magas zaj és rezgés hívja fel a figyelmet a célirányos rezgésvizsgálat szükségességére. Ez a hibafeltáró vizsgálat sokszor már csak a meghibásodás tényét erősíti meg. Ekkor a hiba pontosítható, lehet hogy a rezgéscsökkentő beavatkozás is elvégezhető (pl. egytengelyűség beállítása, forgórész egyensúlyozás) és a berendezés üzembe állítható. Egyes járulékos hibák miatt (pl. csapágyak fokozott igénybevétele miatti idő előtti elhasználódás, alapcsavarok fellazulása) a továbbiakban meghatározza az üzembiztonság. Cél, hogy a létrejövő – vagy gyártáskor már meglévő – hibát már a korai szakaszban is fel lehessen ismerni, ezáltal a meghibásodás kockázata a későbbiekben lecsökken.

Negyed évszázados gyakorlatunk a rezgésanalízis területén egyedülálló az országban. Bízzon a profikban!

Egytengelyűség beállítás
egytengelyűség beállítás

Tudta-e, hogy …

… olyan gépcsoportok esetében, ahol a gépek tengelykapcsolóval csatlakoznak egymáshoz, az egyensúlyhiba után a leggyakoribb tönkremeneteli ok a nem megfelelő tengelykapcsolat beállítás?

Ennek következtében:

 • drasztikusan csökken a berendezéselemek élettartama,
 • növekszik az energiaveszteség,
 • növekszik a karbantartási költség.

 

egytengelyűség beállítás
A hagyományos módszerekkel (élvonalzó-hézagmérő) lehetetlen megfelelő pontossággal beállítani a tengelykapcsolatot. Egy 1500-as fordulatszámú tengelykapcsolatnál 0.1 mm-nél nagyobb párhuzamossági hiba már nem elfogadható.

A megoldás: lézeres egytengelyűség beállító használata.

Cégünk a világ egyik legjobb műszerével, a FixturLaser XA-val rendelkezik, melynek segítéségével hibátlanul be lehet állítani a gépek közti tengelykapcsolatot.

Ne bízzon a barkács módszerek pontatlanságában, kérje cégünk segítségét! A műszeres egytengelyűség beállítás költsége nem mérhető össze a megelőzött veszteségekkel.

Az ICG Stádium Kft. diagnosztikai irodái az ország egész területét lefedik és bármikor rendelkezésére állnak.

egytengelyűség beállítás
Hívjon most!

Vincze János
+36-20/958-7848
vinczejanos@icgstadium.hu

Helyszíni dinamikus kiegyensúlyozás

A ventilátorok, villamos motorok, ékszíjtárcsák, tengelykapcsolók, darálók és centrifugák számos esetben egyensúlyhibásak. Gyártási, szerelési pontatlanságok, vagy épp az üzemelés eredményeként hiúsulhat meg a körszimmetrikus tömegeloszlás, ami forgórész kiegyensúlyozatlanságot okoz. E hiba nem okoz látványos, gyors kényszerleállást, a gép leállításakor, megbontásakor felismerhetetlen marad – viszont kifejti hatását:

 • Megnöveli a rezgési és zajszintet.
 • A terhelt géprészek normálisnál gyakrabban hibásodnak meg, használódnak el.
 • Az elkerülhetetlennél nagyobb a csapágyfogyás, több a kényszerleállás.
 • A láthatatlan hiba tartós és biztos ellensége vállalata pénzének, idejének, nyugalmának.

Az ICG Stádium Kft. az elmúlt években közel 10000 gépvizsgálatot végzett kiegyensúlyozatlanság szempontjából. E mérések alapján felállított statisztika közelítőleg az Ön vállalatára is igaz. Állítsa meg a pazarlást, biztosítsa nyugalmát – a forgórészek dinamikus kiegyensúlyozásával.

Gép
Egyensúlyozatlan
Durván egyensúlyozatlan
ventilátor
27,03%
11,06%
új villamos motor
1,19%
0,02%
javított villamos motor
9,64%
2,88%
centrifuga
8,13%
3,97%
daráló
31,25%
14,44%
tengelykapcsoló
6,3%
0,51%
ékszíjtárcsa
3,17%
0,03%

A várható élettartam a kiegyensúlyozatlan forgórészeknél kb. 40, a durván egyensúlyozatlanoknál pedig kb. 70%-kal rövidebb, mint az elvárható lenne.
A berendezések helyszíni egyensúlyozásával nem csak pénzt takaríthat meg, de a kényszerleállások és balesetek árnyéka sem zavarja a hétköznapokat – és hétvégéket.
Ne felejtse: minél hamarabb elvégezteti a dinamikus kiegyensúlyozást, annál gyorsabban megállítja a pazarlást!

helyszíni dinamikus kiegyensulyozás

Helyszíni dinamikus kiegyensúlyozás

A pénztárcánk csendes gyilkosa

A kiegyensúlyozatlanság talán a legalattomosabb géphiba. A magas vérnyomáshoz hasonlóan csendben, alattomosan fejti ki hatását. Jelenlétét gyakran semmi más nem jelzi, mint a csapágyak, tömítések, teherviselő elemek 10-20…100-200%-os élettartam csökkenése, a magasabb zajszint, növekvő energiafogyasztás. Mit tesz az átlag karbantartó, ha tönkremegy a csapágy? Kicseréli. Ha kell: újra, meg újra. Pedig gyakran egyetlen csapágy árából kiegyensúlyoztathatná és hosszú időre elfelejthetné a gépet. Higgye el: a forgórészek helyszíni kiegyensúlyozása lényegesen kevesebbe kerül, mint a tönkrement berendezés, vagy annak termelésből való kiesése okozta kár! A ventilátor kiegyensúlyozás egy gyorsan megtérülő befektetés!

Mely forgórészeket egyensúlyoztassuk ki?

Az iparilag fejlettebb országok üzemeiben alapelv az, hogy minden jelentősebb forgórészt, amelyet megbontunk, amelyen munkát végzünk, a gép visszaindítása előtt egyensúlyozatlanságra ellenőrizzük, ellenőriztessük.

Egyensúlyozó gépen vagy saját csapágyon?

Általános alapelv, hogy minden forgórészt, amelyet saját csapágyon ki lehet egyensúlyozni, ne vigyük egyensúlyozó gépre. A ki- és visszaszerelés, a szállítás ugyanis nemcsak idő- és pénzigényes, de egyben hibaforrás is.

Hívjon most!

Vincze János
+36-20/958-7848
vinczejanos@icgstadium.hu

Mi a termográfiás vizsgálat – a karbantartásban?

termokamera hőkamera infravörös termográfia termovízió

A műszeres állapotvizsgálatok egyike, amelynek lényege, a hőeloszlás érzékelésével és megjelenítésével fényt deríteni a hőfejlődéssel járó meghibásodásokra. A készülék, az ún. termokamera vagy hőkamera az emberi szem számára érzékelhetetlen infravörös tartományban gyűjt információt, és az érzékelt hőeloszlást a kimenetén ún. hamis színképpel jeleníti meg. Ezek a többnyire kék-vörös színátmenetű képek mutatják a vizsgált terület egyes részeinek egymáshoz viszonyított relatíve meleg vagy hideg állapotát.

Mire használhatjuk a hőeloszlást mutató képet?

termokamera hőkamera infravörös termográfia termovízió

Sok berendezés meghibásodása jár valamilyen hőfejlődéssel/hőveszteséggel, vagy a hőenergiának nem kívánatos helyen történő megjelenésével. (mechanikus hibák melegedése, elektromos eszközök hiba miatti melegedése, hőszigetelések sérülése… stb.) Mindezeket idejében észlelve a hibák alacsony kockázattal és viszonylag kis költséggel javíthatók, még mielőtt a probléma akuttá válna, esetleg a berendezés működését is veszélyeztetné.

 

Alkalmazási példák az termovíziós vizsgálatra:

termokamera hőkamera infravörös termográfia termovízió

termokamera hőkamera infravörös termográfia termovízió

termokamera hőkamera infravörös termográfia termovízió

Az infravörös termográfia felhasználási területei:

Villamos rendszerek:
 • Kötéshibák
 • Fázis asszimetriák
 • Túlterhelt rendszerek
 • Melegedések
 • Hibásan működő alkatrészek
 • Gépészeti meghibásodásra utaló jelek
Építészeti rendszerek:
 • Hőhidak kimutatása
 • Hőszigetelés vizsgálat
 • Nyílászárók beépítési hibái
 • Beázások
 • Falban lévő vezetékék dugulása, repedése
Gépészeti rendszerek:
 • Csapágyhibák (csak durva hibák)
 • Gépbeállítási problémák
 • Kenetlenség, szorulások
 • Rendellenes melegedés
 • Kazánok vizsgálata
 • Szigetelések vizsgálata
 • Villamos motorok túlterheltsége
 • Kondenzátorok, gőzleválasztók
 • Gőzszerelvények működése

Segíthetünk Önnek:

 • elektromos kapcsolóterek különféle hibáinak azonosításában,
 • épület vagy gépészeti berendezés hőszigetelés hibáinak azonosításában,
 • fűtési nyomvonalak keresésében (padlón, gépen),
 • gőzrendszerek lerakódásainak, szelepek/gőzcsapdák szivárgásainak kimutatásában,
 • más módon elérhetetlen helyek mechanikus eredetű melegedéseinek azonosításában.

Ön megrendeli a kérdéses gép/eszköz termográfiás vizsgálatát, mi rövid határidővel elvégezzük, majd jegyzőkönyvet adunk át, amelyben a vizsgált rész fotója, a hőeloszlás képe – grafikus ábrázolása ahol szükséges – és az értékelés szerepel. Az ily módon beazonosított hibák javítását Ön könnyen ütemezni tudja.

Termovíziós vizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk.

Ultrahangos szivárgásdetektálás

Ultrahangos szivárgásdetektálásUltraprobe 9000 ultrahangos szivárgásdetektáló műszerünk sokoldalúan használható mindenféle gáz- és gőz szivárgás, valamint elektromos rendellenességek kimutatására, lokalizálására.
A műszer működési elve nagyon egyszerű: a fent említett jelenségek közben ultrahang keletkezik, amit a műszer érzékel, és egyrészt hallható hanggá, másrészt egy digitális kijelzőn egy mért eredménnyé alakítja. Az eredmények természetesen a műszer memóriájába elmenthetők, így azokat az adott berendezéshez kapcsolva gépállapot trend elemzésre van lehetőség.

 

Mire használható az ultrahangos szivárgásdetektálás?

Gázszivárgások: bármelyik gáz, beleértve a levegőt is, turbulenciát generál, amikor szűk nyíláson keresztül áramlik. Az Ultraprobe nem gázspecifikus, mint sok más érzékelő, hanem hangspecifikus. A gázspecifikus érzékelők csak egyféle gázt képesek érzékelni, az Ultraprobe pedig bármiféle gázszivárgást, mivel ez a szivárgás során keletkezett turbulencia magasfrekvenciás zaját érzékeli.

Az ultrahangos szivárgásvizsgálat – természetesen csak abban az esetben, ha ki is javítják a fellelt hibákat – egy nagyon gyorsan megtérülő befektetés. A sűrített levegős rendszer szivárgási helyein át távozó energiahordozó hosszú távon jelentős veszteségforrás, mely egy egyszerű, a vizsgált terület és rendszer nagyságától függően fél-, vagy egy napos szivárgásvizsgálatot követően könnyedén megszüntethető.

Ultrahangos szivárgáskeresőnk alkalmas mindenféle gáz szivárgását érzékelni, így segítségével jelentős tűz- és robbanásveszély is elhárítható.

A szivárgásvizsgálat jellegzetes felhasználási területei:

 • Kazánok, hőcserélők
 • Kondenzátorok, hűtők
 • Csővezetékek, tartályok, szelepek
 • Vákuum kemencék
 • Gőzcsapdák

Elektromos problémák: az Ultraprobe 9000 egyaránt használható alacsony (15 kV alatti), közepes (15-115 kV) és magasfeszültségű (115 kV felett) rendszereknél. Amikor a magasfeszültségű vezetékeken az elektromosság megszökik, vagy amikor egy elektromos csatlakozás résén “átugrik”, a környező levegőmolekulákat gerjeszti, eközben ultrahang keletkezik.

Felhasználási területek:

 • Korona- és ívkisülésnél
 • Szivárgási áramnál
 • Kúszóáram képződésnél (szigetelőanyagok; transzformátorok, relék; kábelek, gyűjtősínek; csatlakozódobozok esetén)

Mechanikai problémák: A módszer alkalmas különböző mechanikai jellegű problémák észlelésére, mint például a csapágyhibák, azonban ilyen jellegű meghibásodások észlelésére véleményünk szerint a rezgésvizsgálat lényegesen célravezetőbb eszköz.

 

Hívjon most!

Vincze János
+36-20/958-7848
vinczejanos@icgstadium.hu

Ultrahangos szivárgásdetektálás

Ultrahangos szivárgásdetektálás

Ultrahangos szivárgásvizsgálat
Ultrahangos szivárgáskeresés
Ultrahangos szivárgásvizsgálat

Szivárgás detektálás

Animációs vizsgálat

A mozgásanimáció speciális rezgésvizsgálati eljárás, melynek során a berendezés, talaj, szerkezet kijelölt pontjain a tér három irányában végzünk méréseket és rögzítjük a megfelelő paraméterértékeket.

A szoftver által készített modell vázszerkezetén megfigyelhető a meghatározott pontokban történő elmozdulás, arányosan felnagyítva. Az eljárás segítségével fényt deríthetünk olyan rejtett problémákra, amelyeket más eljárással nem, vagy csak nehezen diagnosztizálhatnánk.

Alkalmazható:

 • Gépalapok, födémek repedései
 • Géprögzítési, alapozási problémák
 • Gépvázak gyengesége, repedései
 • Tervezési, gyártási hibák
 • Összetett rendszerek rendellenes viselkedése
animációs vizsgálat
1.ábra: Elszívó ventilátor motor rögzítési probléma
mozgásanimáció
2. ábra: Gépalap
mozgásanimációs vizsgálat
3. ábra: Vázszerkezet

Amennyiben felkeltette az érdeklődését a mozgásanimációs vizsgálat, részletekkel kapcsolatban keresse szegedi mérnökirodánk vezetőjét, Vincze Jánost: 20/958-7848, vagy vinczejanos@icgstadium.hu

Lézeres ékszíjtárcsa beállítás

Meghajtó és meghajtott gép közötti erőátviteli rendszerek beállítási problémái nem csak tengelykapcsolós gépek sajátjai, de jellemző lehet a szíjhajtású gépekre is. Sajnos a karbantartási részlegek a szíjhajtású berendezések megfelelő beállítását általában nem tekintik kritikus fontosságúnak, a szíjfeszesség ellenőrzésével és esetleges korrigálásával letudják a kérdést. Azonban a szíjtárcsák egymás síkjához viszonyított bármilyen eltérése az egyik fő oka a szíj rövid életének és a berendezések egyéb megbízhatósági problémáinak, nem beszélve arról, hogy így az energiaátadás hatásfoka is jelentősen romlik.

A szíjtárcsák eltolódása és egyéb hibás szíjállapot is felderíthető a megfelelő rezgéselemzési technikákkal. Az olyan jellegzetességek, mint amilyen az egyszeres, kétszeres vagy többszörös szíjfrekvencia nyilvánvalóvá válik a rezgéselemző számára, a jelen lévő hiba típusától függően. Például a szíjtárcsa eltolódása általában nagy axiális vibrációt eredményez a tengely forgási frekvenciáján a meghajtó és a meghajtott berendezés esetében is.

ékszíjtárcsa beállításlézeres ékszíjtárcsa beállító
Hogyan tudjuk megelőzni a szíjhajtás hibás beállításából fakadó nem kívánt megbízhatósági problémákat? A legjobb, legbiztosabb módszer a lézeres szíjtárcsa beállító rendszer használata, melyet kifejezetten ilyen jellegű alkalmazásra fejlesztettek ki. Ez a technológia nagyon gyors, olcsó és hatékony módszert kínál annak biztosítása érdekében, hogy a szíjhajtású erőátviteli rendszer megfelelően legyen beállítva. A karbantartók gyorsan kiképezhetők a használatára, a módszer könnyen beintegrálható a mindennapi karbantartási tevékenységbe.

Egy átlagos felszereltségű lézeres ékszíjtárcsa beállító, mint például a Mr. Shims LA12000 ára kb. 50 szíjtárcsabeállítás után megtérül, hiszen a helytelen beállítás nemcsak az ékszíj éltettartamát tizedeli meg, a szíjtárcsa is félre kopik, ami után hiába tesznek fel új szíjat, az sem fog megfelelően futni. Mindez azonban eltörpül a váratlan hiba miatti gépleállás okozta termelés kiesés mellett. Vigyázat! Könnyen legyintenek a szakemberek, mondván? “Ó, a szíjcsere csak egy mozdulat.”, no de ha éppen nehezen hozzáférhető helyen van, vagy igen drága alapanyagot munkál meg a gép és abban keletkezik helyrehozhatatlan kár. Továbbá a felerősödött szíjfrekvencia, mint megnövekedett géprezgés éppen a tengely csapágyai közelében a legintenzívebb, igazán olcsó vigasz, hogy a rezgésanalízis könnyedén és nagy biztonsággal ki tudja majd mutatni. Nem lenne sokkal egyszerűbb eleve helyesen beállítani a hajtást?

Ne is folytassuk a kellemetlenségek sorát, a szakmai alaposság is megkövetelei, hogy a szíjhajtások is precízen beállítottak legyenek.

A szíjjal kapcsolatos hibák nagy hatással lehetnek a berendezések megbízhatóságára. Napjainkban egyetlen modern karbantartási szervezet sem engedheti meg magának, hogy a szíjak és szíjtárcsák szemre, barkács módszerek segítségével legyenek beállítva.

Ha az Ön vállalatának nincs lehetősége a műszervásárlásra, egy mérést végző kolléga kijelölésére (vegyük figyelembe, hogy a kijelölt kolléga, a hajtások számától/megbízhatóságától függően több munkaórát is a beállításokkal tölt majd) egyszerűen rendelje meg a szolgáltatást tőlünk!

Ha szeretne Ön is ilyen egyszerűen megszabadulni sok veszteségtől, ha üzembiztosabb rendszert szeretne, hívja diagnosztáinkat: Vincze János 20/958-7848.