A hagyományos módszerekkel indított projektekből hiányzik a lendület? A folyamatosan változó keretfeltételek miatt csúszik minden és a vezetői figyelem hiánya miatt demotiváltak a kollégák? Rengeteg projekt fut párhuzamosan és egyik sem halad megfelelően? Az agilis projektek drámai eredményesség-javulást hoznak a vállalati projektek életébe! Tanujon velünk!

Ami változik – környezet

A vállalatok egyre inkább rájönnek, hogy a klasszikus, vízesés modellen alapuló projekt-megközelítések a projektmenedzsmentben egyszerűen nem működnek napjaink gyorsan változó helyzetében. Az ilyen módszerek alapfeltevése, hogy a jövő kiszámítható, ez materializálódik is a 50-100, vagy még több soros, akár évekre előre tekintő Gantt-diagramokban is. Azonban a gyakorlat mást mutat, a vállalatok célrendszere és prioritásai néhány havonta teljesen új irányt vesznek, nem is beszélve a külső hatások kiszámíthatatlanságairól. Ezért mondjuk azt, hogy lejárt a sok hónapra előre tervezett projektek kora, és helyébe lépcsőzetes, sprintekben végzett, maximum 100-120 napos, tempós, ütemes munka kerül, ahol a folyamatos információgyűjtés és gyakori (újra)tervezés a vevők magas szintű bevonásával párosul. Ahol már az első projektnaptól kezdve eredményeket szállít a csapat, és ahol a fókusz a kísérleteken alapuló tanulás.

És ami marad – szervezeti korlátok

A projekteket a szervezetekben dolgozó kollégák vezetik, ennek hatásaitól nem tudják függetleníteni magukat. Az erőforráshiány, a széttöredezett vezetői figyelem és ebből fakadó támogatás hiánya, a bevont szervezeti egységek ellenállása mind olyan tipikus faktorok, amelyek rontják a projektmunka eredményét. Mivel ezeket a korlátokat a normál szervezeti struktúra hozta létre, a normál szervezeti struktúra keretein belül nem orvosolhatók. Ezért az Agilis projektek “törvényen kívüli ex lex” állapotban működnek, ahol a projekt 100-120 napos időtartamára biztosított külön jogok segítik az eredmények biztos elérését.

Mi kell ehhez? – vezetés

Az Agilis projektek struktúrája, működése magas követelményeket támaszt a csapat kommunikációjával együttműködésével szemben és új kontextusba helyezi a vezetés fogalmának korábbi megértését. A megváltozott kommunikáció, a felhatalmazott, önirányító csapatstruktúra, a kísérleti tanulásra épülő működés változást jelent a mindennapi működésben, és ezért változást kell hogy jelentsen a mindennapi vezetésben is. Felkészítjük és támogatjuk a folyamatban résztvevő vezetőket, hogy a lehető legjobban megfeleljenek az új kihívásoknak.