Mammut

Országokon átívelő Lean projekt (2. rész)

USA – Magyarország – Lean

(1. rész)

2. A probléma fő összetevőinek meghatározása

Megvizsgáltuk és Pareto elemzés segítségével elemeztük a mérnöki támogatásra fordított időket, amelyek a következőképp alakultak:

(A Pareto-elv, más néven a 80–20 szabály kimondja, hogy számos jelenség esetén a következmények 80%-a az okok mindössze 20%-ára vezethető vissza.)

Ezek alapján megállapítható, hogy az időráfordítás 85,6 %-t a tesztelés, a mechanikus tervezés és az elektromos tervezés tette ki.

Fontos: Továbbra is a tünetekre és mérőszám alapú megfogalmazásukra koncentrálunk. A fő összetevők meghatározása segít az összetett probléma fő elemeinek azonosításában.

Szakmai szerepvállalás

  • Közös munka: adatgyűjtés, Pareto elemzés
  • Módszertani támogatás
  • Online felkövető megbeszélések

3. Célok kitűzése

A csapat célként azt fogalmazta meg, hogy a mérnökóra ráfordításokat fél éven belül 50 %-kal szeretné legalább csökkenteni, azaz 290,4 óra helyett legfeljebb 145 óra mérnöki támogatás elérése a cél. Ezzel összhangban megvizsgáltuk az időráfordítások fő összetevőit és a következőket határoztuk meg rövid és hosszú távú célként:

(Vízió: egyfajta ideális állapot vagy hosszútávú cél, ahova évek múlva szeretne eljutni.)

Fontos: A célok meghatározása során ne abból induljunk ki, hogy milyen akciókat tervezünk megvalósítani és ne törekedjünk egyből a tökéletesre. A célok elérése jelentsen kihívást, de ugyanakkor ne legyen lehetetlen. A célok megvalósításához vezető utat érdemes időben is definiálni, szakaszokra bontani.

Szakmai szerepvállalás

  • A célok megfogalmazásának támogatása (REMEK – releváns, elérhető, mérhető, elosztott időben, konkrét)
  • A vízió, hosszabb távú célok megfogalmazásának segítése
  • A különböző osztályok közötti kommunikáció, egyeztetés koordinálása a célok kapcsán

A következő részekben a teljes folyamat felméréséről és elemzéséről, valamint a feltárt problémák priorizálásáról és végső soron a fejlesztési projektek elindításáról olvashatunk.

Péczely Csaba

ügyvezető, senior tanácsadó

dr. Péczely György

ügyvezető, senior tanácsadó

Fekete Gábor

senior tanácsadó