Folyamatorientált szervezet

Miért kulcsfontosságú a karbantartási szervezetet a legfontosabb folyamatai alapján kialakítani?

Mert a karbantartási szervezet akkor szolgálja a folyamatokat leghatékonyabban, ha nem kell a folyamatot elaprózni az egyes szervezeti egységek között
 • Újra kell alkotni az alapvető folyamatokat (standardizáció)
 • A folyamatok erőforrás igénye egyértelmű és látható legyen, amely ingadozó munkamennyiség mellett is jól tervezhető
 • Egyértelmű felelősségi körök a karbantartók számára, ki miért felel
 • Egyes korábban alul kezelt részfolyamatok jelentősége felértékelődött

 

Hogyan biztosít előnyt az Ön cége számára a folyamatorientált karbantartási szervezet?

 • „Folyamatokhoz rendelés vezetői utasításra” helyett „pályázzanak” a részlegekbe
 • A folyamatok közös kidolgozása
 • Eredmények közzététele (és összekötése az erőfeszítésekkel)
 • Növekvő önállóság az elszámoltathatóság megtartásával
 • A „leválasztható” folyamatok, mint pilot területek legyenek az első rövid fejlesztési ciklusok

 

Mit nyújt önnek a folyamatorientált karbantartási szervezet?

Hard elemek (eszközök, módszerek, rendszer)
 • Folyamat sztandardok (a kulcsfolyamatokra)
 • A folyamatok eszköz, tudás és erőforrásigényének meghatározása/biztosítása (pl: folyamatgazdák)
 • A szervezeti felépítés kialakítása (organigram)
 • A szervezeti egységek feladat- és felelősségi körének leírása
 • A feladatok részletes kidolgozása és folyamat(lépések)hez rendelése

 

Szoft elemek (viselkedés, szemléletmód, hozzáállás)
 • Folyamatokban gondolkodás, rendszer szemlélet
 • A saját munkáért végzett felelősség erősítése
 • Nagyfokú önállóság (parancs vs. igény)
 • A részleg céljaival való azonosulás, és a célok tükrében önértékelési képesség

Felkeltettük érdeklődését?