KPI és hibastatisztika

Miért kulcsfontosságú kérdés a KPI és hibastatisztika?

Alig haladtuk meg a „az a jó, ha üldögél a karbantartó, mert akkor működik minden gép” idejétmúlt gondolatot, ismét szemléletváltásra van szükség! A gépeink, problémáink egyre összetettebbé válnak, így szakmailag és gazdaságilag is megalapozottabb karbantartási/karbantartói döntésekre van szükség!
 • Biztosítani kell a tényszerűséget.
 • Az üzleti célokat le kell bontani karbantartási KPI-okra vonatkozóan.
 • A KPI-okat rendszeresen követni kell.
 • A mérőrendszernek alapot kell biztosítania a napi karbantartási menedzsment feladatokhoz.
 • Veszteség feltáró/fejlesztő projekteket a mérőszámrendszer alapján kell indítani.
 • A fejlesztések hatását a KPI-okon keresztül kell megítélni.
 • A Személyes értékelés a karbantartáson belül objektív legyen.
 • A dolgozók mérőszámokban gondolkodjanak.

 

Hogyan biztosít valódi fejlődést az Ön vállalatának ez a modul?

A megalapozott döntésekhez, a vállalati célokat területi mérőszámokra bontjuk le közösen, a következők figyelembevételével:
 • Egyszerre csak egy mérőszámot vezetünk be.
 • A fejlesztéseket kis lépésekben, rövid fejlesztési ciklusok során elért eredmények megszilárdításával hajtjuk végre.
 • Új KPI-t csak az azt megelőzően bevezetett KPI fejlődése esetén vezetünk be a könnyebben elfogadás érdekében.
 • Az eredmények közzétételével és az erőfeszítésekkel való folyamatos összekapcsolásával.
 • Vezetői demonstráció valósul meg: részvétel egy-egy tábla megbeszélésen, KPI és üzleti cél kapcsolódások megértésében segítségnyújtás.
 • A kiterjesztés mentoráláson keresztül történik.

 

Mit nyújt Önnek és vállalatának a Proaktív karbantartás KPI és hibastatisztika modulja?

Hard elemek (eszközök, módszerek, rendszer)
 • Napi karbantartás menedzsment tábla (Pl: SQDCI)
 • A mérőszámok (KPI) kialakítása/kiválasztása üzleti célok alapján: OEE, Rendelkezésre állás, Productivity, Selejtarány, WIP…
 • Adatgyűjtés módszerei és eszközei: papíralapú adatgyűjtéstől a szoftveres megoldásig
 • A mérőszámok követésének az eljárásai
 • Tisztázott felelősségi körök
 • Riportálási struktúra (pl: napi területi kommunikáció, eszkalálás és státuszjelzés felfelé)

 

Szoft elemek (viselkedés, szemléletmód, hozzáállás)
 • A szükséges tudás, ismeretek
 • Napi menedzsment technikák magabiztos alkalmazása
 • Delegálás/számonkérés/visszajelzés képessége
 • Objektív kommunikáció (érzelmek és intuíció helyett a tények alapján szülessenek döntések)
 • A személyes eredményesség és a területi KPI-ok összefüggésének megértése („én hogyan hatok a KPI-ra”)

Felkeltettük az érdeklődését?