Tervezett karbantartás modul

Miért kap kiemelt figyelmet a tervezett karbantartás a proaktív megközelítésben?

Mert rendkívül fontos, hogy a tűzoltás visszaszoruljon és a helyébe kiszámítható tevékenységek kerüljenek, ennek érdekében lényeges, hogy:
 • Minden eszközre létezzen fontossági besorolás.
 • A legfontosabb berendezésekre létezzen tervezett karbantartás.
 • A karbantartás feladatai részletes elemzés / műszaki kockázatbecslés alapján kerüljenek kidolgozásra.
 • A működtetés/karbantartás során szerzett tapasztalatok, folyamatosan épüljenek be a rendszerbe.
 • A feladatok ütemezését és az ütemterv egyeztetését végezzék el, ne maradjanak el tervezett feladatok.
 • A rendszer eredményességét mérőszámokkal kövessék nyomon.
 • A kulcsberendezésekre vonatkozóan tisztázzák a lehetséges meghibásodásokat és azok hatásait, valamint a lehetséges ellenintézkedéseket.
 • A megelőző karbantartásért ne csak a karbantartók feleljenek.

 

Hogyan eredményez valódi változást az Ön cégénél a proaktív szemléletű tervezett karbantartás?

 • Próbaterületi gyors munka, eredmények értékelése és kiterjesztés
 • Eredmények összekapcsolása az erőfeszítésekkel
 • Tanulás egymástól, tanulás a tanácsadó segítségével más vállalatok jó gyakorlataiból, építkezés az alkalmazott tudomány eredményeiből

 

Mit nyújt az Ön cégének a proaktív szemléletű tervezett karbantartás?

Hard elemek (eszközök, módszerek, rendszer)
 • Berendezések módszeres priorizálása
 • A különböző fontossági kategóriákhoz stratégiák hozzárendelése
 • A korszerű karbantartási taktikákra épülő optimalizált karbantartási mix létrehozása.
 • Erős támaszkodás az állapotvizsgálati (különösen a műszaki diagnosztikai) technikákra
 • Részletesen kidolgozott, egyértelmű utasítások
 • Rendszeres gyakorlati oktatások
 • Éves terv és a hozzá kapcsolódó több szintű egyeztetési rendszer
 • A tervezett karbantartás mérőszámai
 • FMEA vagy annak valamely változata
 • Rendszeres fórum a terv fejlesztésére a szerezett tapasztalatok alapján
 • Karbantartást támogató célszoftver alkalmazása
 • Berendezés státusz/állapot figyelés felépítése
 • Költségelemzések a szakmai elemzések mellett
 • Idő- és feladatmenedzsment technikák

 

Szoft elemek (viselkedés, szemléletmód, hozzáállás)
 • Helyes időbeosztás/feladat priorizálás
 • Felszínes hibaok helyett ok-okozati összefüggések keresése
 • Feldolgozott problémák tapasztalatainak tudatos, rendszeres megosztása – tanulás egymástól
 • Érzékenység a hibaelőjelekre (észlelés, kivizsgálás, beavatkozás egyeztetése)
 • Igényesség az elvégzett műszaki beavatkozások során (szakszerűség iránti igény)
 • Együttműködő készség
 • Helyes konfliktuskezelés

Felkeltettük az érdeklődését?