Vezető fejlesztés

Miért szükséges a vezetői megközelítéseken változtatni?

Mert úgy látjuk a vezetői siker kulcsa ma az a viselkedésmód, amellyel a vezető képes olyan környezetet teremteni, amelyben a csapata tagjai világosan látják a vállalati célt és kihozzák magukból a legjobbat e cél elérése érdekében a dolgozók növekvő önállósága mellett.
 • Mert a vállalatok hatékonysága, valamint a hatékonyság fejlesztési erőfeszítések nagymértékben múlnak a vezetőkön
 • A fókusz megváltozása esetén se haljanak el a korábbi törekvések eredményei
 • A tiszteletre és törődésre épülő iránymutatással eredményesebb együttműködés alakítható ki.
 • Egy projekt során kialakított jó gyakorlatok fenntartásához a vezető teljes elköteleződése szükséges

 

Hogyan javítja vállalata eredményességét a proaktív szemléletű vezető fejlesztés?

 • A vezetőt képessé teszi mások értékrendszerének, személyes céljainak és mozgatórugóinak azonosítására, és megtanítja ezeket összehangolni a vállalati célokkal.
 • Képessé teszi az egyértelmű kommunikációra.
 • A vezető értő figyelemmel fordul kollégái felé, amely által jobban megérti kollégái nehézségeit, így célzottabb és hatékonyabb visszajelzéseket tud adni a kollégák teljesítményéről, fejlődéséről
 • Aktív részese kollégái személyes fejlődésének
 • Személyes példamutatásával közvetíti elvárásait, ezáltal növekszik hitelessége

 

Mit nyújt az Ön cégének a proaktív szemléletű tervezett karbantartás?

Hard elemek (eszközök, módszerek, rendszer)
 • Coaching folyamat keretében segítjük a vezetőket, hogy saját csapatuk fejlesztésének legyenek motorjai
 • Idő- és feladatmenedzsment technikákat adunk a résztvevőknek
 • Kommunikációs eszközökkel ruházzuk fel a kollégákat
 • A dicséret és iránymutatás, a visszajelzés technikáit ismertetjük és gyakoroltatjuk

 

Szoft elemek (viselkedés, szemléletmód, hozzáállás)
 • Szemléletfejlesztő képzés során szituációs gyakorlatokkal, kérdésekkel vezetjük rá a vezetőket a hagyományos menedzsment megközelítések hibáira, nehézségeire
 • Rendszeres gyakorlati oktatások keretében formáljuk a résztvevők gondolkodását
 • Silókban gondolkodás helyett az összefüggések felismerése
 • Feldolgozott problémák tapasztalatainak tudatos, rendszeres megosztása – tanulás egymástól
 • Együttműködő készség
 • Helyes konfliktuskezelés

Felkeltettük az érdeklődését?