Utólagos hibaelemzés és mentor rendszer

Miért kulcsfontosságú kérdés az Utólagos Hibaelemzés mentor rendszer?

Egyetlen tervezett és bevezetett rendszer sem tökéletes, bármilyen alapossággal készítették is elő, ezért mindig szükséges egy hibaelemző/fejlesztő gyakorlat bevezetése is. Kulcsfontosságú, hogy ezt ne külső kényszer, hanem belső igény és szervező erő tartsa működésben!
 • Minden előforduló meghibásodásból, problémából, veszteségből le kell vonni a tanulságokat.
 • A visszatérő hibákat fel kell teljesen számolni.
 • A karbantartók minden fajsúlyos hibával kapcsolatban kezdeményezzék annak kivizsgálását és helyesbítését, fejlesztő tevékenységet.
 • A fajsúlyos hibákat számszerűsítetten, tényszerűen kell azonosítani.
 • A tevékenységet területenként kiválasztott kulcsembereknek kell összefogni.
 • A kulcsembereknek felelniük kell a területi dolgozók (karbantartók és termelők) szemléletformálásáért.
 • Meg kell határozni a hibaelemzés módszerét és a tevékenységet indító (vezérlő) mérőszámokat/határértékeket a területi vezetővel közösen.
 • Az eredményeknek jól láthatóaknak kell lenniük.

 

Hogyan biztosít valódi fejlődést az Ön vállalatának ez a modul?

Kialakítjuk a hibák végleges megszüntetését célzó rendszert, amely a belső mentorálás által önfejlesztő módon működik.
 • Egy csoport egyszerre csak egy helyesbítő tevékenységet végez.
 • A változtatások gyors végrehajtásával
 • A karbantartók szempontjából lényeges eredmények bemutatása és az erőfeszítésekkel való folyamatos összekapcsolása által.
 • A kulcsemberek számára folyamatos, belső mentorálásának biztosítása által.
 • Vezetőség rendelkezik reális elvárásokkal a tevékenységet illetően (célértékek, és rendszeres beszámoltatás, és személyes érdeklődés pl, gemba walk),
 • Utólagos hibaelemzés folyamatos támogatásával a vezetőség által (idő biztosítása, illetve ösztönző elemek kialakítása).

 

Mit nyújt Önnek és vállalatának a Proaktív karbantartás Utólagos Hibaelemzés mentor rendszer modulja?

Hard elemek (eszközök, módszerek, rendszer)
 • Kijelölt mérőszámok és határértékek
 • Az elemezés/helyesbítő tevékenység módszere (A3)
 • Kiválasztott kulcsemberek és mentor
 • A kulcsemberek tudásának fejlesztése
 • Csoportmunka kialakítása
 • Riportálás
 • Az eredményeket/aktuális státuszt láthatóvá tevő eszköz (tábla, A3 dokumentumok, fejlesztési dokumentumok, statisztikák)
 • A személyi eredményesség értékelése a tevékenység eredményei alapján
 • A szükséges tudás, ismeretek, (pl: KPI-ok, Ishikawa, A3…stb. ismerete)

 

Szoft elemek (viselkedés, szemléletmód, hozzáállás)
 • Csoportvezetési technikák ismerete
 • Fejlesztési coaching technika ismerete (pl. Kata-coach módszer)
 • Delegálás/számonkérés/visszajelzés képessége
 • Objektív kommunikáció (érzelmek és intuíció helyett a tények alapján szülessenek döntések)
 • A tevékenység eredményessége és a területi KPI-ok összefüggésének megértése („hogyan hat az UHM a KPI-okra)
 • A személyes-, és a tevékenység eredményessége („én hogyan hatok a tevékenységre”)

Felkeltettük az érdeklődését?